“Grandlogistika” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.
01

Grand Logistics Center

Anbar icarəsi

Anbar icarəsi - m2/aylıq
Anbar icarəsi - palet/aylıq
Anbar icarəsi - m2/gündəlik
Anbar icarəsi - palet/gündəlik
Konteyner Saxlama (20', 40')/ aylıq
Təhlükəli malların saxlanması
Malların saxlancı
Yükləmə / boşaltma xidmətləri
Mal qəbulu
Paletləmə
Palet icarəsi / satışı
Mal/Materiallarla işləmək üçün avadanlıqların aylıq, həftəlik, günlük və saatlıq icarəsi
Peşəkar alətlərin icarəsi
Streçləmə
Zədələnmiş bağlamalarla işləmə
Çeşidləmə - anbar saxlama vahidi ilə
Çeşidləmə - qutu ilə
Çeşidləmə - palet ilə
Bar Kodlaşdırma
Qablaşdırma, bağlama, sabitləmə
Təkrar Logistika - Geri gələn malların qəbulu
Müştəri anbarının idarə edilməsi