“Grandlogistika” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.
03

Grand Logistics Center

Nəql etmə və paylama

GLC daxili logistika bölməsi anbara qədər (və ya anbardan) son təyinat nöqtəsinə qədər logistik xidmətlərin təqdim olunmasında böyük təcrübəyə malikdir.

Bizim yerli və transsərhəd nəqliyyat və paylama xidmətlərimiz vaxtında xammalın, komponentlərin və hazır məhsulun axınını təmin edəcək.

.